THAI VAN NGON (1920) Thái Văn Ngôn Buffalo keeper Lacquer... - Lot 286 - Rossini

Lot 286
Go to lot
Estimation :
1200 - 1500 EUR
Result without fees
Result : 1 200EUR
THAI VAN NGON (1920) Thái Văn Ngôn Buffalo keeper Lacquer... - Lot 286 - Rossini
THAI VAN NGON (1920) Thái Văn Ngôn Buffalo keeper Lacquer on wood panel. Signed lower right and signed lower left Dim. 50 x 80 cm. Born in 1920 in Vung Tàu, he is a former student of the Gia handicraft school Đinh and became a specialist in both traditional lacquer and gouache. He is considered to be one of the first officially trained master lacquer craftsmen of Bình Duong at the beginning of the 20th century and was employed by the world-famous Thành Le company. Họa sĩ Thái Văn Ngôn sinh năm 1920 tại Vũng Tàu, ông là cựu sinh viên Trường Mỹ Nghệ Gia Định chuyên vẽ sơn dầu và bột màu.Ông được xem là một trong những nghệ nhân sơn mài đầu tiên được đào tạo, tiêu biểu cho lớp nghệ nhân sơn mài Bình Dương trong những năm đầu thế kỷ XX, tiêu biểu ông là họa sĩ chuyên tạo mẫu sơn mài cho hãng Thành Lễ nổi tiếng trước đây.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue